BEDÖMNINGSPORTOKOLL

Du måste ange Lösenord för att använda denna sidan

Identifiering

Datum och tid för Kontroll*

Datum och tid för Kontroll*

ÖVNINGSBIL

ÖVNINGSBIL

Välj Manuell eller Automatväxladbil

Namn och Efternamn*

Namn och Efternamn*

e-postadress*

e-postadress*

Fyll e-postadress

Lärarens namn

Lärarens namn

Välj lärarens namn

Körkortsbehörighet

Körkortsbehörighet

N1/Fordonshantering

Har fordonshantering ingick i nivåkontrollen?

Har fordonshantering ingick i nivåkontrollen?

N1/Säkerhetskontroll

N1/Säkerhetskontroll

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Parkering, Vändning

N1/Parkering, Vändning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Backning

N1/Backning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Användning av reglage

N1/Användning av reglage

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Bromsning

N1/Bromsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Tätort

Har tätort ingick i nivåkontrollen?

Har tätort ingick i nivåkontrollen?

N2/Villaområde

N2/Villaområde

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Övergångställe, Cykelöverfart

N2/Övergångställe, Cykelöverfart

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Körfältsbyte

N2/Körfältsbyte

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Gatukorsning

N2/Gatukorsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Signalreglerad korsning

N2/Signalreglerad korsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Cirkulationsplats

N2/Cirkulationsplats

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Passerande av stillastående fordon

N2/Passerande av stillastående fordon

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Landsväg & Högfart

Har landsväg och högfart ingick i nivåkontrollen?

Har landsväg och högfart ingick i nivåkontrollen?

N3/Körning på smal väg

N3/Körning på smal väg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Infart och körning på bred väg

N3/Infart och körning på bred väg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Vänstersväng

N3/Vänstersväng

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Högersväng

N3/Högersväng

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Omkörning

N3/Omkörning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Påfart motorväg/motortrafikled

N3/Påfart motorväg/motortrafikled

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Avfart motorväg/motortrafikled

N3/Avfart motorväg/motortrafikled

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Mitträckesväg

N3/Mitträckesväg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Tätort & landsväg

Har tätort och landsväg ingick i nivåkontrollen?

Har tätort och landsväg ingick i nivåkontrollen?

N4/Vändning

N4/Vändning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Järnvägskorsning

N4/Järnvägskorsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Oskyddade trafikanter

N4/Oskyddade trafikanter

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Körning mot mål

N4/Körning mot mål

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Vägarbetesområde

N4/Vägarbetesområde

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N5/Särskilda förhållanden

Har särskilda förhållanden ingick i nivåkontrollen?

Har särskilda förhållanden ingick i nivåkontrollen?

N5/Mörkerkörning

N5/Mörkerkörning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N5/Halt väglag

N5/Halt väglag

Helhetsbedömning av nivåkontroll

Nivå hastighet

Nivå hastighet

Nivå Manövrering

Nivå Manövrering

Nivå Placering

Nivå Placering

Nivå Trafikuppträdande

Nivå Trafikuppträdande

Nivå Uppmärksamhet

Nivå Uppmärksamhet

Nivå Miljö

Nivå Miljö

Resulatat

Uppskattat antal lektioner

Uppskattat antal lektioner

Planerat antal lektioner per vecka

Planerat antal lektioner per vecka

Anteckningar om Teori och uppkörningsprov

Anteckningar om Teori och uppkörningsprov

Om eleven har redan är godkänd med teoriprov eller redan bokad både proven, notera här.

KUNSKAPSPROV

KUNSKAPSPROV

Rekommenderade tidsbokning för teoriprov

UPPKÖRNINGSPROV

UPPKÖRNINGSPROV

Rekommenderade tidsbokning för körprov