Välkommen

SÅ FUNGERAR DET ...

 Denna lektion är på 50 minuter där vi gör en så omfattande kontroll som möjligt på vad du kan, hur du tar till dig kunskap och hur vi ska planera din utbildning framåt.

 Den här lektionen kan utföras i en automatväxlad eller manuellväxlad bil och du väljer vilken men tänk på att nivåkontroll kan köpas endast en gång per person/elev därför är det viktigt att du har bestämt dig innan för den typ av bil och körkortsutbildning.

 Kontrollen avslutas med en genomgång av vad som har gått bra och vad du behöver öva på mer och en uppskattning av antal körlektioner.

NIVÅKONTROLL MALL

Nivåkontroll

Du måste ange Lösenord för att använda denna sidan

Identifiering

Datum och tid för nivåkontroll*

Datum och tid för nivåkontroll*

Vilken övningsbil kör eleven?

Vilken övningsbil kör eleven?

Välj Manuell eller Automatväxladbil

Elevens namn och efternamn*

Elevens namn och efternamn*

Elevens e-postadress*

Elevens e-postadress*

Fyll elevens e-postadress

Lärarens namn

Lärarens namn

Välj lärarens namn

Elevens Körerfarenhet

Elevens Körerfarenhet

Eleven erfarenhet skall väljas här. Tydlig information om dubbelkommando, destination, Stop samt trafikenssäkerhet skall förklaras för eleven.

N1/Fordonshantering

Har fordonshantering ingick i nivåkontrollen?

Har fordonshantering ingick i nivåkontrollen?

N1/Säkerhetskontroll

N1/Säkerhetskontroll

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Parkering, Vändning

N1/Parkering, Vändning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Backning

N1/Backning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Användning av reglage

N1/Användning av reglage

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N1/Bromsning

N1/Bromsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Tätort

Har tätort ingick i nivåkontrollen?

Har tätort ingick i nivåkontrollen?

N2/Villaområde

N2/Villaområde

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Övergångställe, Cykelöverfart

N2/Övergångställe, Cykelöverfart

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Körfältsbyte

N2/Körfältsbyte

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Gatukorsning

N2/Gatukorsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Signalreglerad korsning

N2/Signalreglerad korsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Cirkulationsplats

N2/Cirkulationsplats

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N2/Passerande av stillastående fordon

N2/Passerande av stillastående fordon

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Landsväg & Högfart

Har landsväg och högfart ingick i nivåkontrollen?

Har landsväg och högfart ingick i nivåkontrollen?

N3/Körning på smal väg

N3/Körning på smal väg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Infart och körning på bred väg

N3/Infart och körning på bred väg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Vänstersväng

N3/Vänstersväng

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Högersväng

N3/Högersväng

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Omkörning

N3/Omkörning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Påfart motorväg/motortrafikled

N3/Påfart motorväg/motortrafikled

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Avfart motorväg/motortrafikled

N3/Avfart motorväg/motortrafikled

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N3/Mitträckesväg

N3/Mitträckesväg

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Tätort & landsväg

Har tätort och landsväg ingick i nivåkontrollen?

Har tätort och landsväg ingick i nivåkontrollen?

N4/Vändning

N4/Vändning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Järnvägskorsning

N4/Järnvägskorsning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Oskyddade trafikanter

N4/Oskyddade trafikanter

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Körning mot mål

N4/Körning mot mål

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N4/Vägarbetesområde

N4/Vägarbetesområde

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N5/Särskilda förhållanden

Har särskilda förhållanden ingick i nivåkontrollen?

Har särskilda förhållanden ingick i nivåkontrollen?

N5/Mörkerkörning

N5/Mörkerkörning

IN= Ingick i kontrollen DL=Delvis lågt hanterat- DB=Delvis bra hanterat- G=Godkänd hanterat

N5/Halt väglag

N5/Halt väglag

Helhetsbedömning av nivåkontroll

Nivå hastighet

Nivå hastighet

Nivå Manövrering

Nivå Manövrering

Nivå Placering

Nivå Placering

Nivå Trafikuppträdande

Nivå Trafikuppträdande

Nivå Uppmärksamhet

Nivå Uppmärksamhet

Nivå Miljö

Nivå Miljö

Resulatat

Uppskattat antal lektioner

Uppskattat antal lektioner

Planerat antal lektioner per vecka

Planerat antal lektioner per vecka

Anteckningar om Teori och uppkörningsprov

Anteckningar om Teori och uppkörningsprov

Om eleven har redan är godkänd med teoriprov eller redan bokad både proven, notera här.

KUNSKAPSPROV

KUNSKAPSPROV

Rekommenderade tidsbokning för teoriprov

UPPKÖRNINGSPROV

UPPKÖRNINGSPROV

Rekommenderade tidsbokning för körprov

KÖP KÖRLEKTIONER / KÖRPAKET

På Bdriver.se Trafikskola i Göteborg har vi ett brett utbud av körkortspaket och körlektioner som passar alla budgeter och krav, från enstaka körlektioner till intensivutbildning eller körkortspaket som inkluderar hela din körkortsutbildning.

Är du nybörjare? och du vet ju väl om att du behöver ha flera körövningar du ska veta om att du sparar mycket pengar genom att köpa körpaket hos oss.

Är du mer erfaren än nybörjare? och du har fått rekommendationer från din trafiklärare om att du behöver flera körlektioner då är det bäst och mycket ekonomiskt att köpa körpacket hos oss

50 MINUTER KÖRLEKTIONER

1

NIVÅKONTROLL
750
Från: 560kr Inkl
moms
Spara 190 SEK
 • Automat /Manuell: +40SEK
 • Inskrivning: Krävs ej
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Endast 1Köp/elev
 • Ombokning: Giltigt i 3 månader
LEVEL

1

KÖRLEKTION
750
Från: 649kr Inkl
moms
Spara 101SEK
 • Automat /Manuell
 • Inskrivning: Krävs +100SEK
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Utbildningskort: Ingår
 • Ombokning: Giltigt i 6 månader
Singel

3

KÖRLEKTIONER
2250
1 920kr Inkl
moms
Spara 330SEK
 • Automat /Manuell
 • Inskrivning: Krävs +100SEK
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Utbildningskort: Ingår
 • Ombokning: Giltigt i 9 månader
TUNING

5

KÖRLEKTIONER
3750
3 150kr Inkl
moms
Spara 600SEK
 • Automat /Manuell
 • Inskrivning: Krävs +100SEK
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Utbildningskort: Ingår
 • Ombokning: Giltigt i 12 månader
BEFORE EXAM

10

KÖRLEKTION
7500
6 200kr Inkl
moms
Spara 1300SEK
 • Automat /Manuell
 • Inskrivning: Krävs +100SEK
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Utbildningskort: Ingår
 • Ombokning: Giltigt i 12 månader
Papular

20

KÖRLEKTIONER
15000
12 000kr Inkl
moms
Spara 3000SEK
 • Automat /Manuell
 • Inskrivning: Krävs +100SEK
 • Helgpris: +0 SEK
 • Betala om 30 dagar med Klarna
 • Utbildningsmaterial: Ingår
 • Utbildningskort: Ingår
 • Ombokning: Giltigt i 12 månader
Economic