Utbildningskontroll

Du måste ange Lösenord för att använda denna sidan

Välkommen till utbildningskontroll

Detta är lärarens/utbildningsledarens helhetsbedömning och bygger till sort del på det riskmedvetande du uppvisat!
Du kommer att ha denna kontroll genom 5 olika följande område:

Fordonskännedom och manövrering

 • Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna.
 • Vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som det ska.
 • Sambandet mellan hur du kör och bilens uppträdande.

Miljö

 • Du ska veta hur olika val av transportsätt kan påverka miljön.
 • Hur du kör bilen på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Trafiksäkerhet

 • Vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter.
 • Hur du anpassar hastighet, placering och övrig körning i olika situationer.
 • Hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten.

Trafikregler

 • Vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte och omkörning, last, passagerare och skyldigheter mot övriga trafikanter.

Trafiksäkerhet och beteende

 • Hur medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarens beteende.
 • Hur körning vid olika tider på dygnet kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.
 • Hur grupptryck kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.
Identifiering
Här skriver du in eleven Namn och e-postadress
5

Datum och tid för utbildningskontroll *

Datum och tid för utbildningskontroll *

Här väljer man datum och tid för utbildningskontroll.

Elevens namn och efternamn*

Elevens namn och efternamn*

Elevens e-postadress*

Elevens e-postadress*

Fyll elevens e-postadress

Lärarens namn *

Lärarens namn *

Vilken övningsbil kör eleven?

Vilken övningsbil kör eleven?

Välj Manuell eller Automatväxladbil

Fordonshantering
¤ Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna.
¤ Vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som det ska.
¤ Sambandet mellan hur du kör och bilens uppträdande.
7

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Körställning
0
Broms och ratt servo
0
Parkeringsbroms
0
Reglage
0

Parkering

Parkering

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Framkörning till parkeringsplats
0
Backning till parkeringsplats
0
Fickparkering på gator
0

Vändning

Vändning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Vändning i vänd plats
0
Vändning i korsning
0

Backning

Backning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Backning vid vändning
0
Backa runt ett hörn
0
Backning i en rakt gata
0

Start i lutning

Start i lutning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Start i motlut (Uppförsbacka)
0
Start i medlut (Nedförsbacka)
0
Uppfånga och parkeringsbroms
0

Användning av reglage

Användning av reglage

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Vindruta torkare och spolning
0
Signal
0
Tunnelkörning
0
Farthållare
0
Tankning
0

Bromsning

Bromsning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Mjuk bromsning
0
Hård bromsning
0
Tätort
7

Villaområde

Villaområde

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Oskyddade trafikanter
0
Placering
0
Väjningsregler
0

Övergångsställe, Cykelöverfart

Övergångsställe, Cykelöverfart

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Väjningsregler
0

Körfältsbyte

Körfältsbyte

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Körfält
0
Start från kant
0
Stanna till kant
0
Hastighetsanpassning
0
Planering
0
Användning av tecken
0

Gatukorsning

Gatukorsning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Planering
0
Väjningsregler
0

Signalreglerad korsning

Signalreglerad korsning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Planering
0
Placering
0
Väjningsregler
0
Avstånd bedömning
0

Cirkulationsplats

Cirkulationsplats

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Samspel och trafiksäkerhet och beteende
0
Placering
0
Regler och tecken användning
0
Körfältsbyte i cirkulationer
0

Passerande av stillastående fordon

Passerande av stillastående fordon

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Avstånd bedömning
0
Landsväg
6

Körning på smal väg

Körning på smal väg

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Oskyddade trafikanter
0

Infart och körning på bred väg

Infart och körning på bred väg

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Acceleration
0
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0

Vänstersväng

Vänstersväng

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0

Högersväng

Högersväng

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0

Omkörning

Omkörning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0

Motorväg

Motorväg

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Påfart
0
Avfart
0
Hastighetsanpassning
0
Placering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Tätort och landsväg
5

Vändning i tätort

Vändning i tätort

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Vändning i korsning
0
Sax vändning
0

Järnvägskorsning

Järnvägskorsning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Trafiksäkerhet och beteende
0

Oskyddade trafikanter

Oskyddade trafikanter

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Avstånd och marginal bedömning
0

Körning mot mål

Körning mot mål

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Planering
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Hastighetsanpassning
0

Vägarbetesområde

Vägarbetesområde

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Särskilda förhållanden
2

Mörkerkörning

Mörkerkörning

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Placering
0

Halt väglag

Halt väglag

50-100 Godkänd

Min 0 / Max 100
Hastighetsanpassning
0
Trafiksäkerhet och beteende
0
Placering
0
Lärarens helhetsbedömning
Din respektive lärarens åsikt om hur du hanterat situationen.
1

Helhetsbedömning

Helhetsbedömning

... bygger till sort del på det riskmedvetande du uppvisat!

Min 10 / Max 100
Hastighet
10
Manövrering
10
Placering
10
Trafikuppträdande
10
Uppmärksamhet
10
Miljö
10
Avslutning
2

Kommentarer och reflektioner

Kommentarer och reflektioner

HUR? NÄR ? VAD?

Hur känner du dig själv i hela sammanhanget?

Hur känner du dig själv i hela sammanhanget?

Om detta var en riktigt prov, tycker du att du förtjänar att ha körkort nu ?